Vandaag de dag ontwikkelen bijna alle takken binnen de economie zich erg snel. Waar je vroeger genoeg had aan een diploma is het nu belangrijk dat je tot je pensioen door blijft leren. Elk jaar weer worden er nieuwe technieken ontwikkeld en het is dan ook belangrijk dat jij als onderneming niet achter blijft. Wanneer je met andere bedrijven wil concurreren is het nodig om te investeren in nieuwe technieken en kennis. Performance management is een goede manier om ervoor te zorgen dat belangrijke factoren binnen het bedrijf om een effectieve manier verlopen.

 

Wat houdt performance management nou eigenlijk in?

Performance management wordt ook wel prestatiemanagement genoemd binnen nederlandse bedrijven. Het is een proces dat organisatiedoelstellingen kan verbinden met medewerkers als individu. Door gebruik te maken van performance management zul je dus bedrijfsbreed sturen op organisatiedoelen en resultaten. Dit wordt over het algemeen gedaan met de zogeheten KPI, kritieke prestatie indicatoren. Het is een manier om te meten en systematiek te managen. Het kan de doelen die je hebt voor je onderneming omzetten van strategisch naar operationeel niveau. Zo kunnen je medewerkers doelgericht aan de slag met de dingen die moeten gebeuren om de doelen te bereiken. 

 

Waarom zou je beginnen met performance management?

Er zijn verschillende voordelen die performance management met zich meebrengen. Dankzij deze vorm van managen kun je duidelijkheid creëren over de resultaten en doelen. Je krijgt hierdoor een beter inzicht in je bedrijf en zal bovendien duidelijker kunnen communiceren met je werknemers. Je kunt zo concrete afspraken maken en eisen stellen. Door de voortgang van je medewerkers goed te bestuderen kun je een hoop verschillende fouten voorkomen. Daarnaast kun je door performance management te gebruiken meer betrokkenheid verwachten van je werknemers. Als medewerkers weten wat de doelen zijn voor komend jaar kunnen ze actief betrokken raken bij de onderneming. Door deze werknemers in vertrouwen te nemen kunnen ze zich meer gewaardeerd en daarnaast ook gemotiveerd gaan voelen op de werkvloer. Je kunt door te communiceren met werknemers die hogere functies hebben binnen de onderneming inzicht krijgen op alle niveaus. 

 

Wat moet je ervoor doen?

Om te kunnen beginnen met performance management is het belangrijk dat jij als eigenaar van de onderneming een goed idee hebt van waar je naartoe wilt als bedrijf. Ook is het belangrijk dat je je werknemers vertrouwd en luistert naar ideeën. Door je werknemers inzicht te geven in de doelen ontstaat namelijk ook de kans dat ze weten hoe je deze efficiënter kunt behalen.